Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

Als op elke school een uur per week cultuuronderwijs zou worden gegeven door een vakdocent, dan zou dat 179 miljoen euro kosten. Dat schrijft onderwijsminister Van Engelshoven in antwoord op Kamervragen over de Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018. Dit meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Het bedrag van 179 miljoen euro is gebaseerd op de aanname dat een vakleerkracht cultuureducatie hetzelfde kost als een groepsleerkracht. Ook gaat de minister er in de berekening van uit dat de inzet van groepsleerkrachten gelijk blijft. Aanvullende materiaalkosten, bijvoorbeeld voor muziekinstrumenten of tekenmateriaal, zijn niet meegerekend. Ook is in de berekening niet meegenomen dat een vakdocent meer tijd en reiskosten kwijt kan zijn doordat hij of zij op één dag langs verschillende scholen gaat.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids