Culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor cultuureducatie
Voor culturele instellingen die in hun regio daartoe aangewezen zijn, is het mogelijk subsidie aan te vragen voor cultuureducatie in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dit meldt VOS/ABB.
Op basis van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 kunnen de subsidieaanvragen worden ingediend. Dit is mogelijk tot en met 2 november 2020. Extra ruimte is er voor kansengelijkheid, vernieuwing van het curriculum en de aansluiting van binnen- en buitenschools aanbod.
 
Een culturele instelling die door de provincie of een grote gemeente daartoe is aangewezen, kan de subsidie aanvragen. Ieder kalenderjaar is 13.5 miljoen euro subsidie beschikbaar.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids