Normal_geweld_mishandeling__kind__agressie

Deze zomer is de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld aangepast. Professionals, waaronder medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang, krijgen nu eerst de tijd om aan de uitgebreidere meldcode te wennen. Vanaf 1 januari 2019 geldt een meldplicht als er sprake is van ernstige mishandeling of structurele dan wel acute onveiligheid. Dit meldt de AOb.

De meldcode is in 2013 ingevoerd zodat professionals weten wat ze moeten doen als ze mishandeling, verwaarlozing of een andere onveilige situatie bij een kind vermoeden. In de meldcode staat op welke signalen professionals moeten letten en welke afwegingen ze moeten maken in de keuze tussen melden bij Veilig Thuis of zelf hulp organiseren. In de vernieuwde code is het melden van mogelijke mishandeling minder vrijblijvend geworden. Bij gevallen van ernstige mishandeling zijn professionals straks verplicht aan de bel te trekken bij Veilig Thuis. 

Om docenten en andere onderwijsprofessionals te helpen bepalen wanneer zij te maken hebben met een ernstig geval van mishandeling is er een speciaal afwegingskader gemaakt. In dit kader staan vijf vragen die onderwijsmedewerkers moeten stellen om te bepalen of er sprake is van structurele of acute onveiligheid.

Meer informatie over de nieuwe meldcode en het afwegingskader op www.aob.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids