Kinderopvang heeft meer last van fout gedrag

De vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie bogen zich in het afgelopen jaar over 271 dossiers die werden opgesteld naar aanleiding van meldingen over mogelijk fout gedrag in de kinderopvang. Het gaat om beweringen over met name fysiek en psychisch geweld, seksueel misbruik en seksuele intimidatie en over discriminatie.

Over 2022 werden er 38 dossiers minder geteld. Er zijn vorig jaar 32 dossiers opgemaakt na meldingen over vermeend seksueel misbruik, 54 over mogelijke seksuele intimidatie, 44 over vermoedelijk psychisch geweld, 139 over eventueel fysiek geweld (waarvan 56 over mishandeling) en twee over verdenkingen van discriminatie.

Meldplicht 

Werkenden in de kinderopvang die vermoeden of weet hebben van seksueel misbruik, intimidatie of van geweld, hebben een meldplicht. De inspectie houdt niet bij na welke meldingen ook echt een strafbaar feit wordt geconstateerd.

Fysiek geweld 

De grootste toename in 2023 zit, wederom, in dossiers uit de categorie fysiek geweld. "De toename in dossiers zien we niet alleen in de kinderopvang. Ook schreef de inspectie eerder in een bericht dat de stijgende lijn doorzet in het onderwijs. Bij de gemelde situaties in het onderwijs lijkt geweld ernstiger van aard en de geweldpleger jonger van leeftijd", brengt de inspectie in herinnering.

Na meldingen over seksueel misbruik en mishandeling werd het leeuwendeel van de zaken doorverwezen naar de politie.

Door: ANP