Normal_bussemaker1

Op maandag 2 juli 2018 kwam de Raad van Advies van het nieuwe Orange Knowledge programma voor het eerst bij elkaar op het kantoor van Nuffic in Den Haag. Het bestuur, bestaande uit zeven Nederlandse en internationale leden uit het onderwijs- en ontwikkelingsveld, wordt voorgezeten door voormalig minister van OnderwijsJet Bussemaker. Dit meldt Nuffic.

Het Orange Knowledge Programma is een vijfjarig wereldwijd ontwikkelingsprogramma, dat gericht is op het versterken van professionals en organisaties door middel van onderwijs en opleiding. Het draagt bij aan de doelen van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, waarin educatie een belangrijke rol speelt.

Voorzitter Bussemaker: "In de huidige internationale wereld is onderwijs een bron van empowerment, verbinding en economische groei. Het Orange Knowledge Program kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Ik kijk er naar uit om - samen met mijn medebestuursleden - bij te dragen aan het Orange Knowledge-programma."

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids