Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

Radiant, het samenwerkingsverband van negen hogescholen die zich richten op het opleiden van leraren basisonderwijs, heeft een nieuwe masteropleiding ontwikkeld. In Passend Meesterschap staat niet alleen het kind in de basisschool centraal, maar vooral ook de professionele ontwikkeling van de leerkracht. Dit meldt Marnix Onderwijscentrum.

Met de komst van passend onderwijs wordt er van leerkrachten in het (basis)onderwijs steeds meer gevraagd. In het onderzoek ‘Vraag en aanbod nascholing voor leerkrachten in het primair onderwijs’ (ResearchNed, 2015) bleek dat leraren een masteropleiding op het gebied van gedrag in de top vier van hun wensen hadden. 
 
Dit was aanleiding voor Radiant, het samenwerkingsverband van negen hogescholen die zich richten op het opleiden van leraren basisonderwijs, om de nieuwe master te ontwikkelen met als doel de leerkracht een expert te maken in gedrag en leren. “We zijn we op zoek gegaan naar wat een leraar nodig heeft om goed passend onderwijs te geven aan álle leerlingen. De vraag is, denken we in beperkingen of in kansen en mogelijkheden”, aldus Klarian van Baren, coördinator van de masteropleiding. “In deze master ontdek je hoe je ieder kind de kans kunt geven zijn eigen waardevolle bijdrage aan de groep te leveren. Dat doe je door verschillen niet uit te vergroten, maar ze te waarderen én te benutten.”
 
Het ministerie van onderwijs dat als doel heeft dat in 2020 30 procent van de leraren een masteropleiding heeft, is betrokken door de opleiding te bekostigen. Studenten betalen alleen collegegeld.
 
In september 2018 starten de eerste groepen bij Hogeschool Marnix Academie in Utrecht en Hogeschool De Kempel in Helmond.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids