Normal_alie-weerman

Alie Weerman is per 1 mei aangesteld als lector van het nieuwe lectoraat Ggz en Samenleving van hogeschool Windesheim. Het lectoraat richt zich op de verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties. Uitgangspunt daarbij is het verbeteren van zorg aan kwetsbare burgers, het ondersteunen van sociale participatie en aandacht voor het niet-maakbare. Weerman wil in het bijzonder ervaringskennis van zowel cliënten als professionals benutten om de beroepspraktijk te innoveren. Dit meldt Windesheim.
 

Ervaringsdeskundigheid

Weerman promoveerde in 2016 cum laude aan de VU op het thema ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners. Zij is een belangrijke voorvechter van de erkenning van ervaringsdeskundigheid binnen en buiten de ggz. Momenteel loopt er een RAAK-onderzoek naar de inzet van geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn. Naast Windesheim doen daar ook de HU, VUmc en vier zorgorganisaties aan mee.

Alie Weerman is al enige jaren aan Windesheim verbonden. Voorheen werkte ze als associate lector binnen het lectoraat Verslaving, waar het nieuwe lectoraat Ggz en Samenleving uit voortkomt. Voor de opleiding Social Work heeft zij de leerlijn ervaringsdeskundigheid ontwikkeld, waar veel animo voor is. Hier wordt het hele palet aan ervaringskennis - ook rondom armoede en geweld - benut.


Lectoraat Ggz en Samenleving

Het nieuwe lectoraat combineert ervaringskennis met andere vormen van kennis. De focus ligt op complexe problematiek, waarbij psychiatrie, verslaving, het hebben van een verstandelijke beperking en andere problemen aan de orde zijn. Er is aandacht voor studenten met kwetsbaarheden of ervaringskennis. Hierover loopt een promotieonderzoek. Associate lector Jannet de Jonge is gespecialiseerd in motiverende gespreksvoering en het begeleiden van complexe verslavingspsychiatrie bij jongeren. Onderzoeksthema’s van het lectoraat zijn: motiverende gespreksvoering bij complexe problematiek; ervaringsdeskundigheid als kennisbron binnen zorg en welzijn; existentiële vraagstukken bij vechtscheidingen en andere vormen van ontwrichting; samen beslissen bij verslaving, psychiatrie en lichamelijke of verstandelijke beperking; studiesucces en psychosociale gezondheid.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids