Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Werknemers staakten 32 keer in 2017. Dat is zeven keer meer dan in 2016 en meer dan in 29 jaar is voorgekomen. Ook waren er niet eerder zoveel werknemers bij betrokken. De meest omvangrijke stakingen deden zich voor in het onderwijs en gingen met name over het salaris. Dit meldt CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het aantal werknemers dat betrokken was bij een staking waren in 2017 147 duizend, tegen 11 duizend in 2016. Met uitzondering van 2016 is het aantal werkonderbrekingen sinds 2011 elk jaar gestegen. In 2017 waren het er 32. Vooral het aantal kortdurende stakingen nam toe. Werknemers in de industrie en de sector vervoer en opslag staakten in 2017 het vaakst, namelijk 13 en 12 keer. De meest omvangrijke stakingen deden zich voor in de sector onderwijs.
 
In 8 op de 10 gevallen riepen vakbonden de stakingen uit. Bij een derde van de stakingen was de aanleiding een conflict vanwege de cao. In bijna 30 procent van de werkonderbrekingen ging het om overige geschilpunten en in bijna 20 procent vormden loonkwesties de aanleiding om het werk neer te leggen.
 
De acties en werkonderbrekingen van de leerkrachten in het basisonderwijs zijn onder meer ingegeven door ontevredenheid over het salaris. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die CBS en TNO samen uitvoeren, blijkt dat in 2017 de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs niet tevreden was over het salaris. Dat is beduidend meer dan in 2016. Het aandeel is ook aanzienlijk groter dan bij collega’s in het secundair onderwijs en de werknemers in de overige beroepen.
 
Daarnaast zijn er volgens de leerkrachten in het basisonderwijs maatregelen nodig om de werkdruk te verlichten. In 2017 vond bijna 60 procent van de leerkrachten de reeds genomen maatregelen onvoldoende, bijna 30 procent vond dat er geen maatregelen getroffen zijn om de leerkrachten te ontlasten. In 2017 vond een groter deel van de leerkrachten maatregelen nodig dan in 2016. Overigens vond ook het grootste deel van de docenten in het secundair onderwijs dat er (extra) maatregelen nodig zijn om hun werkdruk te verlichten.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids