Normal_ict__computer__kinderen__basisonderwijs

De leraar die varieert, profiteert het meest van ict. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Vier in balans-monitor van Kennisnet. Voor het onderzoek zijn vijfduizend betrokkenen - leerkrachten, bestuurders, schoolleiders en ouders - in het primair, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ondervraagd. Dit meldt Kennisnet.

Het gebruik van digitale hulpmiddelen in het onderwijs blijft groeien. Leraren die variëren in de manier waarop ze onderwijs geven, en daarbij gebruik maken van ict, boeken daarbij de beste resultaten. De manier waarop zij ict inzetten heeft vooral impact op de motivatie van leerlingen, de onderwijsprestaties, en maakt het mogelijk efficiënter les te geven. 
 
Leraren verschillen onderling sterk in het gebruik van ict in hun lessen, deze verschillen zijn binnen scholen vaak groter dan tussen scholen. Van de 22 digitale toepassingen die het onderzoek noemt, gebruikt de kopgroep van leerkrachten er dertien tot veertien. Deze groep beslaat een kwart van alle leerkrachten. De middengroep, waar de helft van alle leerkrachten onder valt, past zes tot zeven mogelijkheden vaak in het onderwijs toe. De staartgroep beperkt zich in de meeste lessen tot een of twee toepassingen.
 
Van alle beschikbare hulpmiddelen en toepassingen is de beamer of het digibord onder de leerkrachten nog steeds het meest populair. Er wordt ook veelvuldig gebruikgemaakt van internet, laptops en mobiele telefoons bij de lesvoorbereiding. Daarnaast wordt digitaal leermateriaal volop in de lessen gebruikt, zowel bij individuele begeleiding van de leerling als bij het geven van klassikaal onderwijs. Ook maken scholen veelvuldig gebruik van digitale informatiesystemen waarbij leerlingen hun eigen vorderingen in de gaten kunnen houden.
 
Bestuurders en schoolleiders voorzien in de komende jaren een sterk aanhoudende toename van ict-toepassingen. Dit zorgt voor een groot verschil tussen de wensen van deze leidinggevenden en het huidige gebruik door leraren. Zo hechten bestuurders en schoolleiders veel waarde aan gesprekken met leerlingen over veiligheid op het internet en instructies hoe zij kunnen omgaan met sociale media. In de praktijk blijkt dat juist ouders hier een belangrijke rol vervullen.
 
Om alle ambities van bestuurders en schoolleiders waar te kunnen maken moeten scholen beschikken over voldoende computerapparatuur en goede internetverbindingen. Maar het allerbelangrijkste is toch wel een leerkracht met een gevarieerd repertoire van lesgeven. Want juist de leraren die verschillende manieren van lesgeven beheersen, zijn voor leerlingen de beste garantie op succes.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids