Normal_mariejeanne

De onderzoekende houding is al ruim tien jaar een onderwerp van gesprek binnen lerarenopleidingen. Het ministerie van onderwijs heeft hogescholen ook gevraagd professionals op te leiden met een onderzoekende houding. Maar wat is dat: een ‘onderzoekende houding’, kun je iedere leraar-in-opleiding die houding bijbrengen en zo ja, hoe dan? Deze vragen beantwoordt Marie-Jeanne Meijer, promovenda bij de Open Universiteit én hoofddocent bij hogeschool Windesheim, in haar promotieonderzoek. Dit meldt Open Universiteit.

Meijer, zelf als hoofddocent verantwoordelijk voor twee educatieve masters, stelde vast dat de onderzoekende houding twee dimensies kent. Een interne dimensie: komen tot nieuwe inzichten en gedrag op basis van reflectie. En een externe dimensie: professionele kennis vergroten door actief en doelgericht op zoek naar kennis van anderen. Haar onderzoek bij 409 leraren die een masteropleiding volgen toont aan dat de studenten tijdens het eerste jaar zowel hun  interne als hun externe onderzoekende houding ontwikkelen.
 
Meijer toont aan dat alle eerstejaars masterstudenten hun OZH ontwikkelen, het maakt niet uit of ze van nature hoog scoren op openheid en nieuwsgierigheid en in welke context ze werken. Ook achtergrondkenmerken als werkervaring, geslacht of werksetting spelen geen rol. Wel van belang zijn de lerarenopleider en de beschikbare tijd: deze twee aspecten hebben een positieve invloed op de interne onderzoekende houding. Het aantal jaren ervaring daarentegen had een negatief verband: hoe meer ervaring, hoe minder men geneigd was de eigen OZH te ontwikkelen.
 
Als opleiders een verschil kunnen maken, is het belangrijk opleiders ertoe aan te zetten dat ze de OZH stimuleren. Omdat er nog maar weinig onderzoek is over professionalisering van opleiders, heeft Meijer onderzocht welk soort professionalisering diepgaand leren van lerarenopleiders bevordert, met als uitkomst een aantal tips voor het opzetten van professionaliseringsprogramma’s. Het onderzoek van Meijer levert daarmee bouwstenen aan voor het integreren van de ontwikkeling van een onderzoekende houding in de lerarenopleidingen én voor het ontwikkelen van een professionaliseringstraject voor de lerarenopleiders. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids