Logo_open_universiteit_nederland_2

Het college van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Carla Zoethout benoemd tot hoogleraar Constitutioneel recht. Deze benoeming bij de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen heeft een omvang van 0,6 fte. De benoeming is ingegaan per 1 december 2016. Dit meldt de Open Universiteit.

Prof. dr. C.M. Zoethout heeft op het gebied van het staatsrecht aanzienlijke onderwijs- en onderzoekservaring. Ook internationaal heeft zij veel gepubliceerd. De leerstoel Constitutioneel recht draagt mede bij aan de verdere versterking van het onderzoeksprofiel van de faculteit. Carla Zoethout zal studenten begeleiden in hun onderzoek naar vraagstukken van vergelijkend constitutioneel recht, van rechtsstaat en democratie en van de rechten van de mens. Deze vraagstukken sluiten aan bij het facultaire onderzoeksprogramma 'Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving'. Een voorbeeld is de hedendaagse tendens tot internationale 'rechterlijke dialoog', waarbij rechters in toenemende mate naar elkaars uitspraken verwijzen. Dit is mede een gevolg van de globalisering, maar ook van de digitalisering en de vorming van netwerken van rechters. De vraag is alleen: hoe vanzelfsprekend is deze tendens? 
 
De geïndividualiseerde netwerksamenleving heeft eveneens geleid tot een veranderde rol van religie en van de kerk als instituut. De positie van de staat ten aanzien van religieuze kwesties staat daarmee opnieuw ter discussie. Denk bijvoorbeeld aan het debat over de boerka, of over onverdoofd ritueel slachten. Waar ligt de grens van de vrijheid van godsdienst voor de overheid?
 
Carla Zoethout, (Rotterdam, 1960) studeerde in 1986 af in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Groningen. In 1995 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift 'Constitutionalisme. Een vergelijkend onderzoek naar het beperken van de overheidsmacht door het recht.' Carla Zoethout is sinds 2004 als universitair hoofddocent Staatsrecht verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids