Normal_tilburg_university_logo

De 89e Dies Natalis (geboortedag van de universiteit) op 17 november staat in het teken van digitalisering en de gevolgen ervan voor de samenleving. Keynote speaker is prof. Sally Wyatt, specialist op het gebied van digital humanities en onder meer programmaleider eHumanities bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Tijdens deze academische zitting worden ook eredoctoraten uitgereikt. Prof. Ernst Hirsch Ballin wordt benoemd tot universiteitshoogleraar. Dit meldt Tilburg University.

Ernst Hirsch Ballin (1950) is hoogleraar aan Tilburg University in het Nederlands en Europees recht. Sinds hij in 1981 werd benoemd tot hoogleraar staats- en bestuursrecht is de Tilburgse universiteit zijn academische thuisbasis. Hij was verder onder meer minister van Justitie (1989-1994 en 2006-2010) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2010). Ook nu is hij als lid van de adviesorganen Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) en Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) bij de praktijk van de rechtsontwikkeling betrokken. In 2005 werd Hirsch Ballin gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
 
In zijn werk heeft de rechtsontwikkeling als bijdrage aan vertrouwen tussen mensen en staten steeds centraal gestaan. Hij wil het inzicht verdiepen in de betekenis van recht en rechtsstaat voor het samenleven in vrede en vrijheid. Hirsch Ballin is de eerste hoogleraar van Tilburg University, die een dergelijke benoeming ontvangt. Rector Magnificus Emile Aarts: ‘Ernst Hirsch Ballin wordt benoemd vanwege de bijzondere prestaties in zowel zijn wetenschappelijk werk als maatschappelijk inzet voor de ontwikkeling en het behoud van menselijke waardigheid, sociale gerechtigheid en de rol van het recht en rechtsstaat voor het samenleven in vrede en vrijheid.’
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids