Normal_uva__amsterdam

De Universiteit van Amsterdam benoemt prof.dr. Tobias Blanke per 1 augustus 2019 tot nieuwe universiteitshoogleraar op de leerstoel Humanities and AI. Tobias Blanke is, na Maarten de Rijke en Ivana Išgum, de derde van vier nieuw te benoemen universiteitshoogleraren die zich gaan richten op de interdisciplinaire benadering van artificiële intelligentie en haar impact. Dit meldt UvA.

Blanke zal zich als universiteitshoogleraar richten op de epistemologische implicaties van AI. Hij zal nieuw onderzoek binnen AI initiëren, een grote rol vervullen in het moderniseren van het onderwijscurriculum en publiek-private samenwerkingen zoeken met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.
 
Tobias Blanke is hoogleraar Social and Cultural Informatics aan de afdeling Digital Humanities van King’s College London. Hij is tevens hoofd van de afdeling Digital Humanities. Zijn onderzoek is gericht op Big Data en de implicaties daarvan voor cultuur en maatschappij. Hij was nauw betrokken bij onderzoekssamenwerking met andere disciplines binnen King’s College en op internationaal gebied. Hij leidt en beheert grote internationale interdisciplinaire onderzoeksinitiatieven en geeft college op zowel bachelor- als postdoctoraal niveau. Momenteel werkt hij aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsbenaderingen in digitale methoden en big data om cultuur en maatschappij te begrijpen.
 
De UvA heeft op dit moment vijf universiteitshoogleraren: Robbert Dijkgraaf, Alexander Rinnooy Kan, Patti Valkenburg, Frank Vandenbroucke en de recent benoemde universiteitshoogleraren AI Maarten de Rijke en Ivana Išgum. Met het instellen van de vier leerstoelen AI and Information Retrieval, Humanities and AI, AI and Medical Imaging en Law and Technology with special emphasis on AI wil de UvA een extra impuls geven aan het AI-onderzoek en -onderwijs aan de UvA. De nieuwe universiteitshoogleraren krijgen naast hun universiteitsbrede opdracht ook een facultaire opdracht. Ze worden geacht een impuls te geven aan wetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de profilering van de universiteit.
 
Door: Nationale Onderwijsgids