Normal_erasmus_universiteit_rotterdam_2_eur

Dr. Evert Bisschop Boele is per 1 november 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Betekenis van cultuurparticipatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is in het leven geroepen om een brug te slaan tussen onderzoek naar kunst en cultuur en het beroepsveld en om onderzoekers, culturele ondernemers, beleidsmakers en creatievelingen met elkaar in contact te brengen. De leerstoel is ingesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Bisschop Boele wordt een van de gezichtsbepalende figuren van het recent opgerichte Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL), een samenwerking tussen de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), het Erasmus University College, Codarts en de Willem Kooning Academie.
 
Met het instellen van de leerstoel willen het LKCA en de Erasmus Universiteit Rotterdam de wetenschappelijke belangstelling voor cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie bevorderen. In het bijzonder moet de leerstoel een bijdrage leveren aan het onderzoek naar cultuurparticipatie. Heeft actief meedoen aan cultuur, zoals museumbezoek of zingen in een koor bijvoorbeeld, invloed op de manier waarop mensen hun identiteit vormen? Hoe helpen culturele ervaringen en uitingen mensen om zin te geven aan het leven en sociale relaties te onderhouden en bouwen? En hoe verandert cultuurparticipatie, zoals het bezoek aan een museum of festival, in deze tijden van globalisering en digitalisering?
 
Evert Bisschop Boele (1964) studeerde Schoolmuziek aan het Conservatorium Maastricht, Filosofie en Musicologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2013 summa cum laude in de sociale wetenschappen aan de Georg-August-Universität in Göttingen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids