Normal_copyright_stockfreeimages_oudere_student_langstudeerder_studie_lezen_boeken_cursus_thuisstudie

Leraren hebben nog tot 1 juli 2016 de tijd om een Lerarenbeurs aanvragen. Met de Lerarenbeurs krijgen bevoegde docenten de mogelijkheid om een bachelor- of masteropleiding te volgen. Dit meldt Vereniging Hogescholen.

De lerarenbeurs is voor alle leraren in basisonderwijs en middelbaar onderwijs, maar ook voor docenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Als leraren hieraan meedoen, krijgen zij een tegemoetkoming van maximaal 7700 euro per jaar voor studiekosten en collegegeld. Docenten kunnen op deze manier hun deskundigheid vergroten of zich specialiseren. 
 
Sinds 2015 is het aantal studieverlofuren verruimd van 4 naar maximaal 8 uur per week. Ook kunnen docenten die eerder gebruik gemaakt hebben van de Lerarenbeurs voor een bacheloropleiding opnieuw een beurs aanvragen voor een masteropleiding.
 
Meer informatie is te vinden op www.duo.nl/lerarenbeurs. 
 
© Nationale Onderwijsgids