Normal_islamitische_universiteit_rotterdam_iur

Minister Bussemaker van Onderwijs kan voorlopig nog niks beginnen tegen de rector van de Islamitische Universiteit (IUR) in Rotterdam. De rector kwam onlangs opnieuw in opspraak nadat hij op Twitter hatelijke uitspraken deed over Koerden. Bussemaker kan echter pas maatregelen nemen als een nieuwe wet is aangenomen die dat mogelijk maakt. Dat schrijft de minister in antwoord op vragen van het CDA over de kwestie. Dit meldt RTV Rijnmond.

Rector Ahmet Akgündüz kwam al eerder in opspraak door uitspraken via social media. Zo riep hij Nederlandse Turken via Facebook op om op de partij van de huidige president Erdogan te stemmen en deed hij haatdragende uitspraken jegens homo's, joden, Koerden, Armeniërs en alevitische moslims. Vorige maand schreef hij op Twitter “te bidden “voor de helden die de honden uitroeien die greppels graven”, naar aanleiding van de aanslagen in de Turkse hoofdstad Ankara van 10 oktober. Voor politiek Den Haag is de maat vol.

Minister Bussemaker gaf eerder al te kennen geen vertrouwen meer te hebben in de rector. In haar antwoord schrijft de minister dat de IUR tot op heden weigert afstand te nemen van de uitspraken van de rector. “Daarmee geeft de IUR geen blijk van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en daarom heb ik er tot dusver ook geen vertrouwen in dat de IUR invulling kan en wil geven aan de maatschappelijke opdracht”, aldus de minister. 

De Tweede Kamer probeerde de accreditatie van de onderwijsinstelling ongedaan te maken maar volgens de huidige wet is dat alleen mogelijk als de onderwijskwaliteit in het geding is. Een wetsvoorstel dat nu nog voor advies bij de Raad van State ligt, moet het mogelijk maken voor de minister om wel in te grijpen. 

© Nationale Onderwijsgids