Normal_islamitische_universiteit_rotterdam_iur

Rector Ahmet Akgündüz van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) is opnieuw in opspraak geraakt. Deze keer zou hij via Twitter hatelijke uitspraken hebben gedaan over Koerden en noemde hij de daders van de aanslag in Ankara van 10 oktober “helden”. De VVD vindt het niet langer houdbaar om de man zijn positie als hoofd van de school te laten houden en vraagt de minister om in te grijpen. Dit meldt het AD. 

Via Twitter reageerde Akgündüz op de aanslagen in de Turkse hoofdstad Ankara van zaterdag 10 oktober. Hij schreef onder meer te “bidden voor de helden die de honden uitroeien die greppels graven”. Volgens hoogleraar Turkse taal en cultuur Erik-Jan Zürcher bedoelt de rector met 'honden' de Koerdische jongerne die loopgraven graven om zich in het zuidoosten van Turkije te verdedigen tegen het leger. De 'helden' zijn de aanslagplegers van Ankara.

Het is niet de eerste keer dat de rector omstreden uitspraken doet in het openbaar. Zo riep hij via Facebook voorafgaand aan de verkiezingen in Turkije op om op de partij van president Erdogan te stemmen en deed daarbij haatdragende uitspraken jegens homo's, joden, Koerden, Armeniërs en alevieten. Hoogleraar Zürcher vindt het onbegrijpelijk dat “deze man met zijn extremistische en haatzaaiende uitspraken nog steeds rector van een onderwijsinstelling kan zijn.” Ook de VVD in de
Tweede Kamer is het zat. “Hij werkt segregerend in plaats van de verbinding met Nederland te zoeken”, aldus VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg.

De Tweede Kamer probeerde in juli de accreditatie van de universiteit ongedaan te maken, maar dat is nu nog alleen mogelijk als de onderwijskwaliteit in het geding is en dat is volgens de NVAO niet aan de orde. Een wetsvoorstel die het minister Bussemaker mogelijk moet maken toch in te grijpen ligt op dit moment bij de Raad van State. “Zodra die wet van kracht is, zal ik niet aarzelen om deze bevoegdheid te gebruiken”, kondigde de minister aan. De minister laat bovendien weten dat de Inspectie van het Onderwijs binnenkort een bezoek zal brengen aan de IUR en daarbij zullen ook de betreffende twitter-uitspraken onder de loep genomen worden.

© Nationale Onderwijsgids