Normal_leraar_vo_duits_vinger_leerling

Dit jaar hebben 175 lerarenkoppels zich aangemeld voor VierSlagLeren 2015-2017. Via VierSlagLeren volgen een startende en een zittende leraar beiden een zelfgekozen master met de Lerarenbeurs. De overgrote meerderheid van de deelnemers, bijna 220 docenten, gaat de hbo-master Special Educational Needs volgen. Zo'n 100 leerkrachten hebben gekozen voor de master Leren en Innoveren. Dat meldt Arbeidsmarktplatform PO. 

Bij het project VierSlagLeren werken startende leraren en zittende leerkrachten aan de schoolontwikkeling en leren van elkaar. Op 1 juli sloot de inschrijving. Het aantal ingeschreven koppels heeft het aantal van vorig jaar overschreden, toen hadden 130 koppels zich ingeschreven. Naast de twee masters waar de meeste docenten zich voor hebben ingeschreven, volgen de overige deelnemers de masters (Ortho)Pedagogiek, Onderwijskunde of Educational Leadership. De lerarenkoppels konden zich aanmelden via hun schoolbestuur. Per lerarenduo ontvangt het bestuur een tegemoetkoming in de verletkosten van de ervaren leerkracht.

© Nationale Onderwijsgids