Gratis openbaar vervoer voor kinderen in Amsterdam

Structureel gratis ov voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar en een budget dat leraren kunnen besteden aan hun professionele ontwikkeling. Het zijn twee van de voorstellen waarvoor coalitiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks extra geld hebben vrijgemaakt in de begroting in Amsterdam.

Die begroting wordt woensdag besproken in de gemeenteraad en over de plannen wordt naar verwachting donderdag gestemd. Omdat de drie coalitiepartijen een meerderheid hebben in de raad, is er ook een meerderheid voor de plannen.

Cruisebelasting 

Het geld voor het gratis ov en de lerarenbeurs wordt vrijgemaakt door de cruisebelasting nog verder te verhogen dan eerder was gepland. De belasting zou van 8 euro naar 11 euro gaan, maar wat de PvdA, D66 en GroenLinks betreft kan deze verder omhoog naar 14 euro. Ook gaat de zogeheten vermakelijkheidsretributie, een bijdrage die wordt betaald bij evenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers, omhoog met 50 cent.

Tijdelijke actie 

De PvdA kwam met het voorstel om het gratis ov voor kinderen, dat de afgelopen maanden al was ingevoerd, vanaf volgend jaar structureel te maken. Duizenden kinderen maakten al gebruik van die tijdelijke actie, die nog loopt tot eind november. Volgens fractievoorzitter Lian Heinhuis kan een "hele nieuwe generatie" zo kennismaken met "het openbaar vervoer, de stad en elkaar".

Lerarenbeurs 

D66 wil dat de Amsterdamse lerarenbeurs terugkeert om zo "de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, door het leraarschap te professionaliseren en aantrekkelijker te maken". De huidige onderwijswethouder Marjolein Moorman schafte de beurs in 2019 juist af, onder meer omdat die volgens de Rekenkamer niet effectief zou zijn.

Door: ANP