Gratis iBook Onder de Grond  en lesmateriaal

GRONINGEN - Lijn43 heeft vrijdag het gratis iBook Onder de Grond gepubliceerd. Dit boek bestaat uit een drietal hoofdstukken over ontstaan, bouwen en leven onder de grond. Dat meldt Aardrijkskundehulp.nl.

Bij de hoofdstukken van het iBook hoort uitgebreid lesmateriaal. Dit is te vinden op Geodetective.nl.
Henk Trimp van Anaximander en Joop van der Schee van Onderwijscentrum Vrije Universiteit Amsterdam hebben het lesmateriaal ontwikkeld.

Diverse partijen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het iBook en het lesmateriaal.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres