Competence Factory verstrekt haar trainingsaanbod met een AI-proof label

Competence Factory heeft onlangs haar trainingsaanbod versterkt met een AI-proof label. De AI-proof trainingen gaan professionals voorzien van de nodige handvatten om succesvol in te spelen op de toenemende vraag naar AI op de arbeidsmarkt. Dat meldt Competence Factory. 

Om de criteria van het AI-proof label te bepalen, heeft Competence Factory een cross-analyse gemaakt van de meest recente onderzoeken rondom AI op de arbeidsmarkt. Hierbij zijn de laatste AI-gerelateerde onderzoeken van Stanford University, de Organisation for Economic Co-operation and Development, Goldman Sachs en World Economic Forum onder de loep genomen.

AI-vaardigheden 

De vraag naar gekwalificeerde professionals op het gebied van AI neemt gestaag toe. Dit valt bijvoorbeeld goed af te lezen aan het groeiende aantal vacatures waarin expliciet om AI-vaardigheden wordt gevraagd. Daarnaast geven bedrijven aan technologieën als big data, cloud computing en AI steeds meer te willen omarmen.

AI beïnvloedt niet alleen de arbeidsmarkt zelf, maar ook de gewenste vaardigheden van werknemers voor de komende vijf jaar. Hierbij is de verwachting dat analytisch denken in de komende vijf jaar de meest gewaardeerde vaardigheid wordt, gevolgd door creatief denken. Bedrijven geven daarbij ook aan flink te willen investeren in het trainen van hun werknemers voor het omgaan met AI en big data.

Snellere verspreiding 

Bijna twee derde van de huidige banen in Europa kan in zekere mate door AI worden overgenomen. De impact van AI lijkt bovendien uniek in vergelijking met eerdere technologische ontwikkelingen. Dit is met name te danken aan de veel snellere verspreiding van AI ten opzichte van eerdere technologische doorbraken.

René Steuer, CEO van Competence Factory, heeft hier het volgende over te zeggen: “De vraag of AI straks je werk overneemt is minder relevant. Belangrijk is je af te vragen hoe je AI als individu of organisatie slim in gaat zetten. Het kan de productiviteit van je werk namelijk enorm verhogen.”

Door: Nationale Onderwijsgids