'Ondanks het overheidspotje blijft echte steun voor zwembaden uit'

Vannacht lekte de Najaarsnota van het kabinet uit. De Najaarsnota komt ieder jaar rond eind november uit en geeft de laatste stand van zaken over de inkomsten en uitgaven van het kabinet. In deze nota wordt 156 miljoen euro uitgetrokken om zwembaden te helpen die in de problemen raken door de energiecrisis. Dat meldt de NSWZ. 

De crisis duurt voort en brengt vele branches in de knel. Zwembaden staan op het punt van omvallen en de bijbehorende zwemscholen zullen zonder water komen te zitten.

Tegemoetkoming Energiekosten 

De overheid zou uitzoeken of er extra steunmaatregel voor ‘grote energieverbruikers’ kon komen. Eerst doelde de overheid op de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-)regeling. Deze zou bij lange na niet voldoende zijn zwembaden open te houden.

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden 

Nu lijkt de overheid een potje te hebben voor zwembaden. Niet de 1,6 miljard voor scholen en zwembaden, maar 156 miljoen. Het lijkt op een tweede Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ) die alleen bedoeld was voor het openhouden van de gemeentelijk-vastgoed-baden. Dit gold ook voor zwembaden die gemeente-eigendom zijn en geëxploiteerd worden door commerciële partijen.

De zorg neemt toe, aangezien nu lijkt dat dit het enige is wat het kabinet voor zwembaden wil doen. Hiermee komen honderden zwembaden in de problemen die niet onder dit steunpakket vallen. Noem zorgcentra, hotels, sauna’s en commerciële zwembade

Zwemveiligheid 

De kans is groot dat de tendens doorzet dat vele er voor gaan kiezen om de deur (tijdelijk) te sluiten. De zwemveiligheid loopt hiermee een zwaar verlies op wat niet meer te repareren valt.

Door: Nationale Onderwijsgids