Nu de armoede groeit is zwemles steeds minder vanzelfsprekend

Waar zich in het zwemonderwijs decennialang de ene na de andere positieve ontwikkeling voordeed, brokkelen de kwaliteiten en toekomstperspectieven ervan de laatste drie jaar in hoog tempo af. Het begon met de eerste lockdown, waardoor duidelijk werd dat het belang van zwemles niet hoog in het vaandel staat. Door de hoge energieprijzen is de toekomst van vele zwembaden verder onder druk komen te staan. Dat meldt NSWZ. 

De waslijst met zwembaden die op de nominatie staan om gesloten te worden wordt langer en langer. Net zoals de lijst van zwemscholen die hierdoor noodgedwongen moeten uitwijken naar andere baden.

Hoog niveau van zwemonderwijs 

De prioriteit van de branche is het hoge niveau van zwemonderwijs te kunnen blijven garanderen - en dat aan zo veel mogelijk kinderen. Het lijkt alleen vechten tegen de bierkaai, met een achterstand van 10-0. Wie kan dit doen omslaan en de zwemles redden en garanderen?

Armoede 

Er zijn steeds meer kinderen die niet meer naar sport en zwemles kunnen (met allerlei gevolgen voor de zwemveiligheid), nu meer gezinnen in armoede leven door onder meer de inflatie. Voedselbanken zien het aantal inschrijvingen groeien.

Signalen van de branche 

Nu staat dus enerzijds de zwemveiligheid onder druk en aan de andere kant de toekomst van het wereldwijd geprezen zwemonderwijs. Den Haag zou er goed aan doen de signalen van de branche serieus te nemen. Zonder dit gevarieerde zwemonderwijs met zijn zwembaden, verenigingen en zwemscholen zullen veel kinderen buiten de boot vallen en zal de kwaliteit en kennis verloren gaan.

Door: Nationale Onderwijsgids