'Mogelijke terugkomst QR-code zorgt weer voor uitsluitingen tijdens zwemles'

Op 23 maart nam Nederland massaal afscheid van het coronatoegangsbewijs. Het toegangsbewijs, dat tijdens het gebruik veranderde van doel, verdween ineens als sneeuw voor de zon. “Het instrument bleef in het laatje liggen”, zei oud-minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hierover. Dat meldt ANP Expert Support.

Nu, amper een maand na afschaffing van de QR-code, lijkt Den Haag zich alweer klaar te maken voor de herinvoering van dit instrument. Volgens de nieuwe minister van VWS, Ernst Kuipers, is er de komende anderhalf jaar ruim 20 miljoen euro extra nodig voor de doorontwikkeling van de CoronaCheck-app

Landelijke discussie 

De app had een QR-code, waarmee je tijdens de pandemie meer vrijheden kreeg als je gevaccineerd was. Mensen die geen of te weinig vaccinaties hadden, werden bij bepaalde activiteiten uitgesloten. Dat boek kan dus weer open en daar komen de zwembaden met de zwemles weer bij kijken. In de discussie rond de organisatie van zwemlessen heeft de eveneens onlangs aangetreden minister Conny Helder van Langdurige Zorg nog niet bewezen op de hoogte te zijn van de urgentie. Staat ons weer een landelijke discussie te wachten om alle kinderen zwemles te laten krijgen? Of zullen Kuipers en zij zich verdiepen in de materie? Na twee jaar corona is hierover voldoende informatie te vinden. Het heeft geleid tot meer onveilige situaties. 

Zwemveiligheid 

De conclusie mag niet zijn: we kijken ernaar. Dat is een steek onder water. De conclusie moet zijn: geen QR-codes meer aan de rand van het zwembad. Den Haag mag niet te lichtzinnig denken over zwemlessen en de daarbij behorende zwemveiligheid. Dit is plannen met een vooruitziende blik. De keuzes die nu worden gemaakt kunnen leiden tot een oneindige discussies. Laat dit nu eens niet het geval zijn. 

Door: Nationale Onderwijsgids