NSWZ stuurt aanmaning naar alle gemeenten over QR-code bij zwemlessen

Vandaag zullen alle gemeenten in Nederland – op twee na – een sommatie ontvangen via het advocatenkantoor Maes Law namens de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ). De NSWZ heeft daarmee de eerste stap gezet naar gerechtelijke procedures tegen alle individuele gemeenten in Nederland die zich volgens de organisatie niet conformeren aan de uitspraak van de Voorzieningsrechter over het niet hoeven controleren van het coronatoegangsbewijs (‘CTB’) bij ouders en andere begeleiders van zwemlesleerlingen. Dit meldt het NSWZ.

De rechter oordeelde eind december dat de activiteit ‘zwemles’ niet onder ‘sport’ geschaard kan worden door het educatieve en hoge veiligheidsaspect. Door deze uitspraak kan Zwembad ’T Gooische Bad in Hilversum alle ouders ontvangen ongeacht hun eigen keuze om wel of niet te vaccineren/te testen. Door het landelijke invoeren van het CTB bij zwemlessen zitten 15.000 kinderen thuis omdat zij niet begeleid kunnen en mogen worden door hun eigen ouders/begeleiders.

De NSWZ heeft de gemeenten medegedeeld dat zij per gemeente in ieder geval een belanghebbende ouder hebben waarvoor zij op zal komen en een gerechtelijke procedure tegen de betreffende gemeente zal starten als er niet binnen 14 dagen na datum wordt gehandeld naar het oordeel van de rechter.

Tweede Kamer 

Een kopie van de sommatiebrief werd inmiddels ook per e-mail aan alle Tweede Kamerleden toegestuurd. Kamerleden zijn bij machte om in te grijpen in deze impasse waardoor 15.000 kinderen momenteel een hoog potentieel extra gevaar vormen voor hun zwemveiligheid. De NSWZ heeft via meehelpende partijen ruim 1500 opgaven van ouders ontvangen die inmiddels zijn verwerkt.

Verdrinkingsgevaar 

“Laat duidelijk zijn dat het belang van de kinderen voorop staat in deze. Het kabinet is koste wat het kost bezig met vaccinatiedwang, zonder echter oog te hebben voor de gevolgschade bij – onder meer – kinderen. Het letterlijk kopje-onder laten gaan van kinderen moet stoppen en de zwemveiligheid in een waterrijk land als Nederland moet weer hoge prioriteit krijgen. Als wij hiervoor ca. 350 zaken moeten gaan voeren tegen elke gemeente in Nederland met een belanghebbende ouder, dan doen wij dat. Laat voorts duidelijk zijn dat het absoluut niet onze bedoeling is de rechtelijke macht over te belasten, maar het potentiële verdrinkingsgevaar bij zo veel kinderen laat ons geen keus. Ik hoop dat er bij het Kabinet een goed overleg plaats gaat vinden om dit tegen te gaan en vanuit VWS zich eindelijk bij de uitspraak van de rechter gaan neerleggen zodat wij deze procedures kunnen voorkomen”, aldus Shiva de Winter, voorzitter van de NSWZ.

De NSWZ doet een uitdrukkelijk beroep op de politiek om te handelen in het belang van minstens 15.000 kinderen – na verloop van de eerste QR-codes zal dat aantal volgens de organisatie naar verwachting zelfs verdubbelen – die momenteel geen zwemles kunnen volgen en de zwemvaardigheid niet bij kunnen houden na het behalen van een zwemdiploma in de vorm van recreatief zwemmen. Voorzitter De Winter heeft er vertrouwen in dat er een goed gesprek kan plaatsvinden, waardoor een deze extra belasting van het rechtssysteem niet nodig zal zijn. “Zo niet, dan gaan wij er vol voor. Deze doelgroep heeft geen stem, kunnen niet gaan protesteren op het Museumplein en worden niet serieus genomen. Hoog tijd dat dit zo snel mogelijk veranderd”, aldus De Winter.

Door: Nationale Onderwijsgids