CNV Jongeren ontwikkelt met mbo-studenten nieuw LOB-lespakket

Veel jonge of toekomstige werknemers zijn slecht op de hoogte van hun rechten binnen het arbeidsomstandighedenbeleid. Hen ontbreekt regelmatig de kennis over wat wel en niet mag en over hoe problemen aan te kaarten. Het ministerie van Volksgezondheid constateert zelfs dat jongere werknemers een grotere kans maken op een ernstig arbeidsongeval, dan oudere werknemers. CNV Jongeren heeft daarom een gratis lespakket met, voor en door jongeren ontwikkeld om de thema’s ‘eerlijk, veilig en gezond werk’ een vaste plek binnen het curriculum te geven. Dit meldt CNV Jongeren.

Ondanks het feit dat deze thema’s voor veel jongeren een ver-van-hun-bed-show lijkt, blijken veel jongeren een oneerlijke, onveilige of ongezonde arbeidssituatie(s) te hebben meegemaakt. Justine Feitsma, voorzitter CNV Jongeren: “Veel jongeren praten hier niet over, omdat ze bang zijn om ontslagen te worden, de werkgever te overvragen, niet weten wat er mogelijk is of de langetermijngevolgen niet zien. Hierdoor ligt een grotere verantwoordelijkheid bij werkgevers en ondernemersraden om de naleving van het arbeidsomstandighedenbeleid te bewerkstelligen. Helaas nemen zij in de praktijk deze verantwoordelijkheid nog niet goed of vaak genoeg.” 
 
Op initiatief van CNV Jongeren – en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en DOORZAAM – is de LOB-/burgerschaps- lessenserie ‘Een goed begin is het halve werk’ ontwikkeld. Dertien ‘Ambassadeurs van de Toekomst’ hebben, samen met een trainer van CNV Jongeren, de lessenserie gemaakt en gegeven op drie mbo-locaties. Deze lessen zijn gebundeld tot een lessenreeks van zes lessen, die ook los van elkaar in te zetten zijn. Ze kunnen door docenten fysiek en online gegeven worden binnen het LOB-/burgerschapsonderwijs. Kortom: een interactieve lessenserie gemaakt voor en door jongeren.
 
Door: Nationale Onderwijsgids