Welke toetsen en examens van het CvTE gaan door?

Alle inspanningen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zijn er de komende tijd op gericht om helderheid te bieden over de centrale toetsen en examens van het CvTE en om vragen en onrust bij onderwijsinstellingen weg te nemen. De besluiten en maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs zijn daarin leidend. Hieronder is een overzicht van de actuele informatie over de centrale toetsen en examens te vinden die vanuit het CvTE worden aangeboden. Dit meldt CvTE.

Het centraal examen vo komt dit schooljaar te vervallen

Op dinsdag 24 maart hebben de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs een Kamerbrief gepubliceerd. Daarin staat dat het Centraal Examen dit schooljaar niet doorgaat. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen. 
 

Staatsexamens vo: college-examens gaan vooralsnog door

Net als op de reguliere vo-scholen gaan de centrale examens bij de Staatsexamens vo dit schooljaar vanwege de coronacrisis niet door.
 
Om Staatsexamenkandidaten in de gelegenheid te stellen een diploma/certificaat te halen, gaan de mondelinge college-examens, die half juni starten, vooralsnog door. Staatsexamenkandidaten worden gediplomeerd op basis van de resultaten van het college-examen. De college-examens zijn voor de Staatsexamenkandidaten wat de schoolexamens zijn voor reguliere kandidaten. 
 
Over het doorgaan van de schriftelijke college-examens zal op korte termijn een beslissing worden genomen. Kandidaten, vso-scholen en andere betrokkenen worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de maatregelen en wat dat voor hen betekent. 
 

Centrale Eindtoets po gaat niet door dit schooljaar

Minister Slob heeft besloten dat dit jaar leraren (eenmalig) geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep acht. Dit houdt in dat ook de Centrale Eindtoets dit schooljaar niet doorgaat.
 

Centrale examens in het mbo gaan door

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dinsdagavond 17 maart de Kamerbrief ‘kamerbrief covid 19-aanpak mbo’ gepubliceerd. Hierin wordt aangegeven dat de examens voor mbo-studenten zoveel mogelijk doorgaan.
 

Geen Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2) tot en met 28 april

Vanwege het coronavirus zijn alle examenlocaties voor de Staatsexamens Nt2 gesloten tot en met 28 april 2020. Kandidaten die zich hebben aangemeld voor deze examens ontvangen hierover een bericht van DUO. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de examenlocaties weer open gaan. Zodra daar meer over bekend is, wordt deze informatie gedeeld.
 
Door: Nationale Onderwijsgids