Geen Staatsexamens Nt2 tot en met 6 april 2020 vanwege coronavirus

Vanwege het coronavirus gelden er nieuwe maatregelen voor de afname van de Staatsexamens Nt2. Alle examenlocaties zijn gesloten tot en met 6 april 2020. Dit meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Dat betekent dat onderstaande Staatsexamens Nt2 Programma I niet doorgaan:
  • Dinsdag 24 maart Luisteren I
  • Woensdag 25 maart Schrijven I
  • Dinsdag 31 maart Lezen I
  • Woensdag 1 april Spreken I
Kandidaten die zich hebben aangemeld voor deze examens van Programma I, ontvangen hierover een bericht van DUO. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de examenlocaties weer open gaan. Zodra daar meer over bekend is, wordt die informatie bekendgemaakt. 
 

Andere toetsen en examens van het CvTE

Op dit moment is er geen aanleiding om de afname van de Centrale Eindtoets of de centrale examens in het mbo en vo uit te stellen of om af te wijken van de vastgestelde afnameperiodes. Mocht dat veranderen, dan wordt dat direct gecommuniceerd, om te beginnen aan de betrokken onderwijsinstellingen.
Ten aanzien van individuele leerlingen of studenten die een quarantaineadvies hebben en daardoor niet kunnen deelnemen aan een centrale toets of examen, handelen scholen en instellingen zoals gebruikelijk in geval van ziekte of overmacht.
 
Uiteraard volgt het CvTE  de berichtgeving over dit onderwerp vanuit de Rijksoverheid op de voet. Ook staan zij in nauw contact met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs. Lees ook de veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs op de site van Rijksoverheid.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids