Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

In 2020 kunnen scholen in het voorgezet onderwijs opnieuw voor een jaar subsidie krijgen voor de organisatie van een lente- en/of zomerschool. Deze scholen geven extra lessen aan leerlingen die dreigen te blijven zitten. Dit meldt Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Op een lenteschool of zomerschool volgen leerlingen gedurende de mei- of zomervakantie een intensief programma om achterstanden op één of twee vakken weg te werken. Scholen kunnen ervoor kiezen om externe docenten en studiecoaches in te huren voor de lente- en/of zomerschool. Of om de organisatie van de lente- en/of zomerschool (gedeeltelijk) uit te besteden aan een externe partij.
 

Voor wie?

De subsidie is bestemd voor zowel scholen in het voortgezet onderwijs als vmbo’s voor de groene sector die onderdeel zijn van een agrarisch opleidingscentrum.
 

Geen examentrainingen

De subsidie is alleen bedoeld voor de organisatie van een lente- en/of zomerschool, gericht op het voorkomen van zittenblijven door leerlingen die dreigen te blijven zitten. Talentklassen, bijspijkercursussen en examentrainingen vallen hier niet onder.
 

Subsidie aanvragen

Tot en met 6 maart 2020 kan er subsidie aangevraagd worden. Subsidieaanvragen na deze datum worden niet in behandeling genomen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids