Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed
De onderwijsinspectie organiseert op 15 januari van 13:00 tot 17:00 uur een themamiddag voor raden van toezicht en colleges van bestuur van bekostigde instellingen. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.
Tijdens deze themamiddag wordt onder meer stilgestaan bij de verhouding tussen intern en extern toezicht. Wat hebben raden van toezicht en colleges van bestuur van elkaar nodig, wat zijn over en weer de verwachtingen? Hoe organiseren zij de controle en waarborgen in het stelsel zo effectief mogelijk? En wat betekent het voor het externe toezicht dat het bevoegd gezag straks wettelijk wordt gedefinieerd als college van bestuur en raad van toezicht samen? Daarnaast zijn er enkele korte masterclasses. De details over het programma volgen komende maand.
 
Opgeven voor deze themabijeenkomst kan tot 6 januari 2020 op het e-mailadres mbo_themabijeenkomsten@owinsp.nl, onder vermelding van themamiddag Governance en uw naam, instelling en functie. In verband met het aantal beschikbare plaatsen kunt u maximaal één lid van het College van bestuur en één lid van de Raad van toezicht aanmelden. Wanneer u met meer collega’s wil komen, zal de inspectie kort na de sluitingsdatum van de aanmelding laten weten of dit mogelijk is.
 
Door: Nationale Onderwijsgids