Normal_maxima

Hare Majesteit Koningin Máxima woont maandagochtend 9 september het congres ‘Kom uit je schuld’ bij in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ook aanwezig en organiseert het congres. Dit meldt Rijksvoorlichtingsdienst.

Het congres richt zich op mensen die werkzaam zijn in de schuldhulpverlening. Centraal staat de vraag hoe het taboe op schulden doorbroken kan worden. In mei van dit jaar startte de campagne ‘Kom uit je schuld’ om mensen met financiële problemen aan te moedigen over hun schuld te praten en eerder hulp te zoeken.
 
Gemiddeld lopen mensen vier jaar rond met schulden voordat ze om hulp vragen. De campagne is onderdeel van de ‘Brede schuldenaanpak’ van het kabinet. In deze aanpak werken ruim dertig publieke en private organisaties samen om problematische schulden te voorkomen en terug te dringen. Als mensen toch schulden hebben, moeten zij snel en goed worden ondersteund, bijvoorbeeld door het eenvoudiger te maken om aan te kloppen bij de schuldhulpverlening.
 
 Tijdens het congres spreekt Koningin Máxima met diverse partijen die betrokken zijn bij deze brede schuldenaanpak, waaronder zogenoemde schuldenambassadeurs. Met hun persoonlijke verhalen laten deze ambassadeurs zien dat iedereen in financiële problemen kan komen en hoe belangrijk hulp is.
 

Schulden en laaggeletterdheid

Een van de mogelijke oorzaken van het hebben van schulden is laaggeletterdheid. In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. De SER heeft daarom in april van dit jaar het advies ‘Samen werken aan taal’ gepubliceerd. Hierin schrijft de SER dat er meer maatwerk nodig is om problemen aan te pakken die veroorzaakt worden door laaggeletterdheid, zoals het hebben van schulden. Het UWV en schuldhulpverlening moeten bijvoorbeeld alert zijn op de behoefte aan taalcursussen en daarnaar verwijzen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids