Normal_ouderen_bejaarden_cursus_computer

Onder de noemer Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) geven universiteiten en hogescholen cursussen die gericht zijn op interesses van 50-plussers. De instellingen stellen voor het HOVO-cursusaanbod soms voorzieningen beschikbaar zonder daarvoor (alle) kosten in rekening te brengen. Dit meldt Rijksoverheid.

Daardoor blijven de cursusprijzen laag en zijn de HOVO-activiteiten voor een breed publiek toegankelijk. Dit is echter niet volgens de regels. De cursussen vallen onder private activiteiten waarvan de kosten integraal in de cursusprijs moeten worden verrekend. Dit is nog geen staande praktijk bij alle ho-instellingen. De inspectie heeft de instellingen hierover geïnformeerd. Raadpleeg ook de Casus Hoger Onderwijs voor Ouderen.

Door: Nationale Onderwijsgids