Normal_meisje_tiener_jongere_lezen_boek

Jongeren zijn de laatste jaren steeds minder tijd aan lezen gaan besteden. Bijna twee op de tien 15-jarigen is laaggeletterd. Kinderen op de basis- en middelbare school vinden lezen minder plezierig dan leeftijdsgenootjes uit andere landen. Dit meldt Stichting Lezen.

Tegenover deze verontrustende gegevens uit leesonderzoek, staat bewijs voor de positieve leesspiraal. Wie houdt van lezen, neemt vaker een boek ter hand, en ziet de leesvaardigheid groeien. Leesmotivatie vormt de sleutel tot leessucces, blijkt uit onderzoek. Leesbevorderaars die bij kinderen de juiste snaar raken, helpen hen uitgroeien tot gemotiveerde lezers. Maar de hamvraag is natuurlijk: hoe kunnen ze dit doen?

Deze vraag staat centraal op het tweejaarlijkse wetenschappelijk congres, dat Stichting Lezen op 13 december 2018 houdt in Antropia in Driebergen-Zeist. Onderzoekers presenteren er de meest recente feiten en inzichten over leesmotivatie.

Op het programma staan onder meer Roel van Steensel en Eliane Segers, bijzonder hoogleraren van Stichting Lezen, die vertellen over de rol die het gezin en digitale media spelen in de ontwikkeling van leesmotivatie. Aike Broens, Merel de Bondt, Lisa van der Sande en Ilona Wildeman presenteren resultaten van effect- en evaluatiestudies van leesbevorderingsprogramma's in Nederland. Daarnaast wordt de winnaar van de Vlaams-Nederlandse Scriptieprijs Leesbevordering (georganiseerd door Stichting Lezen en Iedereen Leest) bekendgemaakt en het jaarlijkse magazine van Leesmonitor wordt gepresenteerd: ‘Leesmotivatie: hoe raak je de juiste snaar?’ Meer informatie over het programma op www.lezen.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids