Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Hoewel scholen de armoede in de gezinnen van hun leerlingen niet kunnen oplossen, kunnen zij wel een belangrijke rol spelen onder andere in het signaleren van kinderarmoede. Daarom wil de regering praktische ondersteuning voor scholen organiseren. Het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen organiseert daarom op 11 december een expertmeeting over de rol van scholen in het omgaan met gezinnen in armoede. Dit meldt Hanzehogeschool. 

Tijdens de expertmeeting gaat het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving, samen met professionals uit het onderwijs, kinderopvang, gemeenten, fondsen en kennisinstellingen op zoek naar concrete handvatten voor het basis- en voortgezet onderwijs. Zij doen dit in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van de gelijkekansen-alliantie. Door ervaringen in het omgaan met ouders en kinderen in armoede te delen, leren scholen hoe met deze gezinnen om te gaan. De nadruk ligt vooral op twee thema's: 
1. Pedagogische steun: het signaleren van armoede en het omgaan met gezinnen in armoede;
2. Financiële steun: het beperken van de schoolkosten en het toegankelijker maken van ondersteunende regelingen.
 
De uitkomsten van de expertmeeting worden samen met een aantal scholen getest en geëvalueerd. Binnen dit project wordt nauw samen gewerkt met de Hogeschool Rotterdam.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids