Normal_tweede_kamer

Op dinsdag 9 oktober 2018 van 18.30 tot 22.00 uur overlegt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een leven lang leren. Hiervoor komen de ministers Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer. Dit meldt de Tweede Kamer.

Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een leven lang ontwikkelen (LLO). Zij wil daarmee een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. De eigen regie van mensen op hun loopbaan en hun leven wordt gestimuleerd, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. Hierdoor worden mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Het voorkomt dat mensen vastlopen in hun loopbaan of werkloos raken. Daarnaast draagt een leven lang ontwikkelen bij aan een soepel functionerende arbeidsmarkt.
 
Het kabinet wil daarom van ‘repareren’ naar ‘vooruitkijken’: mensen moeten niet pas een opleiding gaan volgen bij werkloosheid of dreigend baanverlies, maar moeten leren en ontwikkelen zien als vanzelfsprekende onderdelen van hun werk en hun leven.
 
Om te komen tot een sterke leercultuur gaat het kabinet een aantal dingen doen:
  • Eigen regie stimuleren
  • LLO stimuleren in het midden- en kleinbedrijf (mkb)
  • De ondersteuning van werkenden en werkgevers bij LLO verbeteren
  • Het scholingsaanbod voor volwassenen flexibel maken
  • Afspraken maken met sociale partners
 
Het kabinet kan de doelstellingen van een leven lang ontwikkelen alleen halen als het daarbij vele jaren kan samenwerken met sociale partners, opleidings- en ontwikkelfondsen, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en alle andere betrokkenen
 
Het thema leven lang leren / ontwikkelen is één van de thema’s op de jaarplanning 2018 van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (in samenwerking met commissie SZW). Het beleid gericht op ‘leven lang ontwikkelen’ stimuleert volwassenen om zich te blijven ontwikkelen. Dat is nodig om volwaardig te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij en ook om een baan te krijgen of aan het werk te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids