Tweede Kamer debatteert over afschaffing rekentoets voortgezet onderwijs

We stoppen met de rekentoets, besloot de Kamer in 2019. Rekenen moest een geïntegreerd onderdeel van het examen worden. Daarvoor komt minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) nu met een wet. Dit meldt de Tweede Kamer.

Nederlandse leerlingen worden steeds slechter in taal en rekenen, zo bleek in 2007 uit onderzoek. Daarop besloot de Tweede Kamer om referentieniveaus voor taal en rekenen in te voeren. Op basis daarvan zou de kennis van uitstromende leerlingen objectief getoetst kunnen worden. Een rekentoets moest het wiskundeniveau van examenleerlingen vaststellen.
 
Een groot deel van de Kamer vindt al enkele jaren dat de rekentoets niet het gewenste effect heeft. Het rekenonderwijs lijkt niet beter te zijn geworden en het rekenniveau niet hoger, constateert Heerema (VVD), dus "dan missen we het einddoel". Daarom komt er een alternatief voor de rekentoets, zoals in het regeerakkoord ook was afgesproken.
 

Nut van de rekentoets

Van Meenen (D66), zelf voormalig wiskundedocent, is blij dat er na jarenlange strijd een einde komt aan de rekentoets: elk kind moet goed kunnen rekenen, maar dat leer je niet van een eindtoets. Rog (CDA) valt hem bij: we willen goed rekenonderwijs en geen ondeugdelijke rekentoets. Volgens Van den Hul (PvdA) vormde de rekentoets bovendien vaak een oneerlijke drempel en is het goed dat die wordt afgeschaft.
 
In de ogen van Beertema (PVV) was de rekentoets juist nodig omdat scholen "maar wat aanrommelden". Hij betreurt het dat met de afschaffing "een definitief herstel van een acceptabele basis van rekenkennis de nek wordt omgedraaid".
 
Slob hoopt de discussies over de rekentoets met zijn wetsvoorstel af te kunnen sluiten. Hij wijst er wel op dat het uiteindelijk in de scholen moet gaan gebeuren. Daarbij ziet de minister "een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de dalende lijn om te buigen in goede rekenresultaten".
 

Uitwerking en gevolgen

Er komen twee alternatieven voor de rekentoets. Heb je wiskunde in je pakket, dan wordt de rekentoets geïntegreerd in de eindtoetsing voor wiskunde. Voor leerlingen zonder wiskunde komt er vanaf schooljaar 2020/2021 een apart schoolexamen rekenen. Daarover zijn nog verschillende vragen.
 
Westerveld (GroenLinks) wil graag weten welk tijdpad Slob in gedachten heeft. Immers, scholen moeten hun programma voor toetsing en afsluiting voor het komende leerjaar al vóór 1 oktober 2020 af hebben. Is dat wel realistisch?
 
Bisschop (SGP) vraagt aandacht voor de mogelijke gevolgen voor de doorstroom naar de pabo. Halen leerlingen die geen wiskunde gehad hebben wel de verplichte wiskundetoets voor de lerarenopleiding?
 
De afschaffing van de rekentoets verloopt rommelig en slordig, vindt Kwint (SP). Waarom duurt het bijvoorbeeld maar liefst vijf tot zeven jaar voordat de rekentoets compleet in het vak wiskunde is geïntegreerd?
 
De minister noemt het tijdpad "best ambitieus, maar ambities zijn goed". Hij benadrukt ook het belang van een zorgvuldige uitwerking. Daarom duurt het bijvoorbeeld wat langer voor de rekentoets helemaal in de examenprogramma's verwerkt is.