Logo_logo__nuffic

Nuffic organiseert op 16 april 2018 een Mobstacles netwerkdag. De netwerkdag is bedoeld voor geïnteresseerden in de laatste ontwikkelingen rond mobiliteitsobstakels voor buitenlandse studenten, stagiairs, wetenschappelijke staf en onderzoekers. Dit meldt Nuffic.

Bij hun komst naar en verblijf in Nederland krijgen internationale studenten en onderzoekers wel eens te maken met de nodige obstakels. Bijvoorbeeld op het gebied van immigratieprocedures, werkvergunningen, belastingen en ziektekosten. Ook het vinden van passende huisvesting of het openen van een bankrekening kan ingewikkeld zijn. Samen met de hoger onderwijsinstellingen signaleert Nuffic deze 'mobstacles' en probeert met betrokkenen, zoals ministeries en uitvoeringsorganisaties, naar passende oplossingen te zoeken.

De Mobstacles-experts van Nuffic bevorderen de inkomende mobiliteit door obstakels in regelgeving en procedures weg te nemen. Mobstacles bestaat uit twee losse netwerken, het netwerk ‘studie’ voor medewerkers die zich met internationale studenten bezighouden en het netwerk ‘arbeid’ voor medewerkers die zich met internationale onderzoekers, gastdocenten en wetenschappelijke staf bezighouden.

Studie en arbeid

Op de netwerkdag worden de twee afzonderlijke programma’s parallel aan elkaar aangeboden. Er is veel aandacht voor de implementatie van de  EU richtlijn 2016/801. Hierdoor zijn de regels rond de immigratieprocedures enigszins gewijzigd. Er wordt voortgeborduurd op de kennis die mensen hebben opgedaan tijdens de workshops van de IND over dit onderwerp. Naast een inhoudelijk programma, is er uiteraard volop tijd om ervaringen uit te wisselen.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij een hoger onderwijsinstelling (bijvoorbeeld de HR-afdeling of het international office) of een onderzoeksinstituut en begeleid je internationale studenten en onderzoekers bij hun komst naar en verblijf in Nederland? Kom naar de Mobstacles netwerkvergadering op 16 april 2018 in congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort. Nadere informatie over het programma volgt. Aanmelden kan via de website van Nuffic.