Normal_werk__stress__moe__werkdruk

Oudere werknemers voelen weinig voor omscholing, een andere baan of minder salaris om langer inzetbaar te blijven voor hun werk. Ze willen liever minder gaan werken of juist eerder stoppen met werk. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken.

Ruim de helft van de mensen (56 procent) wil in aanloop naar hun pensioen minder gaan werken. Gemiddeld willen zij de laatste 4,5 jaar voor hun AOW-leeftijd gaan afbouwen. 23 procent van de werknemers die minder willen gaan werken, wil dit bekostigen door een deel van hun pensioen naar voren te halen. Velen spreken de wens uit om eerder te stoppen met werken (69 procent wil/ gaat eerder stoppen) of in aanloop naar de AOW- leeftijd minder uren te gaan werken. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken onder ruim 1.000 Nederlanders tussen 55 en 67 jaar in loondienst.
 
Werknemers voelen er weinig voor om zich aan het einde van hun loopbaan nog om te scholen of van baan te veranderen om inzetbaar te blijven. 65 procent van de ondervraagden is wel bereid om in het laatste deel van hun werkzame leven een stapje terug te doen in de aard van hun werkzaamheden, maar als dit minder salaris betekent is dit voor slechts 26 procent nog een reële optie. Om de inzetbaarheid en flexibiliteit op latere leeftijd van jongere generaties te verbeteren, voorziet Wijzer in geldzaken de komende jaren een grote uitdaging voor beleidsmakers. In het recent verschenen Regeerakkoord 2017 staan in de paragraaf ‘Levenlang ontwikkelen en kunnen werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd’ ambitieuze doelstellingen die om een substantiële verandering in houding en gedrag van werknemers vragen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids