Normal_ict__computer__kinderen__basisonderwijs

Vandaag vond de kick-off plaats van het driejarig programma 'Programmeren en Coderen in de klas'. De Provincie Limburg, APG en een aantal schoolbesturen bundelen hierin hun krachten voor toekomstbestendig onderwijs om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Limburgse kenniseconomie, met name op het gebied van ICT.  Dit meldt de provincie Limburg.

“Het is mooi om te zien dat het Limburgse basisonderwijs volop oog heeft voor meer les in programmeren op school. De beroepen van de toekomst vergen van onze toekomstige werknemers dat zij in een vroegtijdig stadium kennis maken met de digitale wereld en ict-skills”, aldus gedeputeerde Hans Teunissen.”
 
Het driejarig programma ‘Programmeren en Coderen in de klas’ wil kinderen zo vroeg mogelijk op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met programmeren. Dit project maakt onderdeel uit van brede programma’s Wetenschap en Technologie om de experimenterende leerhouding van jonge kinderen te stimuleren. Deze programma’s worden mede gefinancierd vanuit de Provincie Limburg in het kader van het Techniekplan Limburg en vanuit het Platform Betatechniek in het kader van het Landelijke Techniekpact. Het Limburgse bedrijfsleven biedt een ideale  contextrijke leeromgeving en praktijkleerplaats. Praktijkopdrachten, stageplekken voor zowel leerlingen als docenten en gastlessen zijn zeer belangrijk te leren programmeren.
 
De Provincie Limburg ondersteunt het driejarig programma ‘Programmeren en Coderen in de klas’ met een subsidie van 412.000 euro. Zeven schoolbesturen in het primair onderwijs en twee in het voortgezet onderwijs doen mee, zodat voor minimaal 100 scholen, 760 leerkrachten en maar liefst 14.500 leerlingen het vak programmeren onderdeel wordt van het lespakket. De scholen in Zuid-Limburg werken hiervoor samen met andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dit samenwerkingsproject sluit naadloos aan met het Techniekplan Limburg en de wens om onderwijs en arbeidsmarkt beter te laten aansluiten. Het uiteindelijk doel is voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor de Limburgse kenniseconomie.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids