Normal_minister_bussemaker_ocw

Minister Bussemaker van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap geeft vandaag het startschot om de toekomst van het cultuurbeleid in Nederland te gaan verkennen. Het is tijd om tot een nieuwe koers te komen voor beleid voor de culturele sector na 2020. Dit meldt Rijksoverheid.

Het doel van de verkenning is een toekomstbestendig cultuurbeleid dat rekening houdt met de veranderende voorkeuren van het publiek en nieuwe werkwijzen in de cultuursector. De afstemming tussen rijk, provincies en gemeenten is hierbij ook een belangrijk uitgangspunt. Het komend jaar wordt benut om de ideeën en wensen van kunstenaars, makers, musici, bezoekers en vertegenwoordigers van de cultuursector en overheden in kaart te brengen.
 
Minister Bussemaker: “Ik zie dat de cultuursector nieuwe wegen inslaat: om meer en ander publiek te bereiken, om nog meer samenwerking te zoeken met andere partijen, ook buiten de cultuursector. Het cultuurbeleid van de toekomst kan aan die kwaliteit van de cultuursector nog beter recht doen”.
 
Om het cultuurbeleid van de toekomst vorm te geven, zal het ministerie het komende jaar in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de cultuursector, steden en provincies. Bij die gesprekken worden ook actief kunstenaars, makers en potentieel publiek betrokken. De agenda voor deze gesprekken wordt in het voorjaar bekend gemaakt.
 
Als eerste stap vraagt minister Bussemaker vandaag de Raad voor Cultuur om advies. Belangrijke thema in de adviesaanvraag is de samenwerking tussen de verschillende overheden onderling en de cultuursector. Daarnaast vraagt de bewindsvrouw aan de Raad adviezen per sector, waarin per sector trends en ontwikkelingen worden geduid en waaraan vervolgens mogelijke scenario’s kunnen worden verbonden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids