Normal_copyright_stockfreeimages_oudere_student_langstudeerder_studie_lezen_boeken_cursus_thuisstudie

Nu de economie zich herstelt, investeren organisaties weer meer in hun medewerkers. Dit blijkt uit de stijging van de vraag naar Training & Development Specialisten. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014 nam deze vraag toe met 28 procent, een opvallende ontwikkeling in de categorie HRM-vacatures. Ook de vraag naar andere HRM-professionals steeg in het eerste kwartaal van 2015 explosief. Dit blijkt uit een analyse van Yacht van gegevens in Jobfeed. 

"Deze investering in medewerkers houdt zeker ook verband met de wettelijke invoering van de scholingsplicht als onderdeel van de Wet werk & zekerheid (Wwz)", stelt Ellen Bergh, commercieel manager Yacht HRM. "Dit houdt in dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. De werkgever moet de werknemer ook in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst als de functie van de werknemer komt te vervallen of als hij niet langer in staat is deze te vervullen."

Bergh: "De arbeidsmarkt van de toekomst verlangt van mensen dat ze steeds flexibeler inzetbaar zijn. Om die reden is het goed continu te blijven investeren in ontwikkeling. Dat geldt zowel voor werknemers als werkgevers. Voor werkgevers betekent dit dat het begeleiden en ondersteunen van medewerkers, via het aanbieden van opleiding, training en scholing, vanaf 1 juli 2015 niet alleen belangrijker wordt, maar ook een manier is om nog beter invulling te geven aan goed werkgeverschap. Dat maakt je als werkgever aantrekkelijker. Voor professionals betekent het dat ze niet stil moeten staan, maar voortdurend moeten investeren in eigen ontwikkeling. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid."

De vraag naar HR-professionals stijgt in het eerste kwartaal van 2015 met twaalf procent, ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014. Vrijwel overal stijgt de vraag naar HR Managers en Recruiters maar met name in de Randstad.

© Nationale Onderwijsgids