Logo_download__9_

Het ministerie van Onderwijs organiseert op 26 mei de eerste Dag van het Onderwijsbestuur in Nieuwegein. Het thema van de dag is 'Aansprekend besturen' over de stand van zaken in het onderwijsbestuur. De dag is bedoeld voor bestuurders, leden van de raad van toezicht, de leden van de medezeggenschap en vertegenwoordigende organisaties in het onderwijs.

De dag begint met een plenaire lezing van professor dr. Edith Hooge van Tilburg University waarin zij de staat van het onderwijsbestuur onder de loep neemt. Minister Bussemaker van Onderwijs en de voorzitters van de sectororganisaties zullen hierop reageren. De voordracht van Hooge zal de rest van de dag de rode draad in het programma vormen.

Daarna kunnen de deelnemers kiezen uit verschillende workshops die worden verzorgd door onder meer verschillende hoogleraren, de hoofdinspecteur van de Onderwijsinspectie, bestuursleden van het Platform voor Innovatie en Toezicht, de LSVb en het CPB.

De dag vindt plaats op 26 mei van 12.00 tot 18.00 uur in congrescentrum MeetingDistrict in Nieuwegein. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan nog tot en met 18 mei via het formulier op de website van het ministerie van Onderwijs.

© Nationale Onderwijsgids