Normal_juliette_maltha_nieuw

Het staatsexamen is een andere manier om een diploma of certificaat te behalen, dan via de reguliere manier. Het is een examen dat georganiseerd wordt door de overheid (te weten Dienst Uitvoering Onderwijs), in plaats van door een middelbare school. Het staatsexamen is dan ook alleen bedoeld voor mensen die niet kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. Zo kunnen personen die hun middelbare school niet hebben afgerond, maar dat op een later tijdstip graag willen, hiervoor in aanmerking komen.

Door Julliete Maltha

Het staatsexamen is ook geschikt voor ambitieuze mensen die graag een diploma willen halen van een niveau hoger. Men krijgt bij het staatsexamen maximaal 10 jaar de tijd om het diploma te halen, voor één of meerdere / alle vakken. Dit betekent ook dat leerlingen die gezakt zijn niet het hele jaar opnieuw hoeven te doen. Ze hoeven dan immers enkel het vak / de vakken te herkansen, waar ze voor gezakt zijn. Het staatsexamen is geschikt voor vmbo-tl, havo of vwo. Het diploma is qua waarde gelijk aan het diploma dat behaald is via het reguliere traject.

Het staatsexamen bestaat uit het centraal examen en het college-examen. Het centraal examen is het centraal examen die leerlingen uit het reguliere onderwijs ook moeten maken. Het college-examen vervangt de schoolexamens en is meestal een mondeling examen.  Van half oktober tot en met 31 december kan men zich aanmelden voor het staatsexamen, dat – net als bij de centraal examens – plaatsvindt in mei en / of juni. Het mondelinge examen vindt plaats in juli.

Staatsexamen NT2

Een variant op het staatsexamen is het staatsexamen NT2. Dit examen is geschikt voor mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben en willen laten zien dat ze de taal voldoende beheersen om hier te werken of hier te kunnen studeren.

Dit examen bestaat uit de onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren. Er zijn daarnaast twee niveaus: Programma 1 of Programma 2. Programma 1 is bedoeld voor mensen die willen werken of willen studeren op mbo-3 of mbo-4 niveau, waar Programma 2 bedoeld is voor mensen die hoger opgeleid zijn.

Voorbereidingen

Bij het staatsexamen ben je zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding. Dat betekent dat je niet naar school hoeft en geen speciale vakken hoeft te volgen – je moet je zelf voorbereiden voor het vak / de vakken. Dit vergt nogal wat planningsvaardigheden en zelfstandigheid. Het kan daarom zeker nuttig zijn om hier hulp of begeleiding bij te zoeken. Zo biedt Maltha studiecoaching staatsexamenbegeleiding. Het staatsexamen begeleidingstraject van de leerling start met gesprekken met de leerling en ouders, waarna een op maat gesneden dienst wordt gestart. Wil je hier meer informatie over? Neem dan gerust contact met op met Maltha studiecoaching!

© Nationale Onderwijsgids / Maltha studiecoaching