Samenwerking tussen kindcentrum en speciaal onderwijs in Gouda

Afgelopen week kondigde het schoolbestuur van De Vier Windstreken een samenwerking tussen twee partijen aan. De organisaties in kwestie zijn Kindcentrum Goejanverwelle en SBO Park en Dijk. Met deze fusie wordt een belangrijke stap gezet richting inclusief onderwijs, aldus Gouds Dagblad.

In het Kindcentrum Goejanverwelle zullen de leerlingen mytylonderwijs volgen. Dat is een speciale vorm van onderwijs, ontworpen om kinderen met een lichamelijke beperking te steunen. De fusie is mede door de samenwerking met Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland, Basalt Revalidatiezorg Gouda, Gemeente Gouda en Resonans onderwijs gerealiseerd.

Samenbrengen van leerlingen

De school zal gaan starten met de groepen 1, 2 en 3. De groepen zullen bestaan uit ongeveer tien leerlingen. Dat aantal wordt in de toekomst misschien nog uitgebreid. De kinderen krijgen les van hun normale leerkracht. Het samenbrengen van de leerlingen is een belangrijk uitgangspunt voor de onderwijsinstelling. De leerlingen krijgen les in hun reguliere klassen, maar in de pauze zullen zij elkaar allemaal ontmoeten.

Beide scholen streven naar een inclusieve toekomst, waarin elk kind de kans krijgt om te groeien en te bloeien. “We verwelkomen kinderen met open armen en zijn vastberaden om een omgeving te creëren waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Parris Fokkema