Wiskundedocenten eisen verbetering in het rekenonderwijs

Wiskundedocenten kijken er tegenwoordig niet eens meer gek van op als een scholier moeite heeft met rekenen. Het komt steeds meer voor dat Nederlandse scholieren in de onderbouw moeite hebben met rekenen. Het kan zelfs voorkomen dat scholieren het basisschoolniveau niet beheersen, aldus Trouw.

Rekendocent Henk Vegter geeft bijles aan pabo-studenten. Tijdens zijn bijles kwam het voor dat een van de studenten niet wist hoeveel centimeter er in een meter past. Vegter snapt er niks van en trekt hier de volgende conclusie uit: ‘Als je eigen rekenvaardigheden niet hoog genoeg zijn, hoe kun je het dan later aan een klas uitleggen?'.

Weinig verbazing 

Het verbaast Vegter niet dat drie op de vier vmbo’ers de stof van de basisschool niet beheerst, dit is de uitkomst van een onderzoek uit het rapport van de Onderwijsinspectie. Van alle tweedejaars zat twintig procent onder het niveau dat ze eigenlijk moeten hebben wanneer ze op de middelbare school terechtkomen. Vegter concludeert dat het rekenniveau van de docenten eerst omhoog moet. Hij vindt namelijk dat veel docenten zelf niet eens goed genoeg kunnen rekenen. Hier leren de scholieren te weinig van, en vervolgens gaan de scholieren naar dezelfde pabo als die van hun docent. Hierdoor creëer je een vicieuze cirkel, en als er niet snel verandering komt dan blijft het gemiddelde rekenenniveau dalen.

Spelletjes tijdens de les niet effectief

Wiskundedocent Sacha van Looveren stond twintig jaar voor de klas. Zij concludeert dat wiskunde pas leuk wordt als dingen lukken en je het begrijpt. Van Looveren zag haar leerlingen pas echt opbloeien toen ze wiskunde onder de knie kregen. Ze probeerde in haar beginjaren de lessen wel eens leuker te maken door middel van het spelen van spelletjes onder de les. Maar dat werkte niet, vertelt ze. De leerlingen hadden dan wel een leuke les, maar ze leerden er niks van.

Wat volgens van Looveren wel werkt? Zorgen dat je orde houdt in de klas. Het is ook heel belangrijk om de lesstof stapje voor stapje bij langs te gaan. Veel lessen zijn onrustig, dan is de uitleg misschien wel goed, maar daarna wordt het vervolgens een grote chaos in de klas. Op die manier kan je niet goed leren en zal je de stof nooit goed gaan begrijpen. Daarom is het orde houden in de klas zo belangrijk, aldus van Looveren.

Door: Nationale Onderwijsgids/Parris Fokkema