Normal_cute-kid-girl-play-game-on-smart-phone-2021-08-31-21-35-37-utc__1_

Een op de vier ouders van 0- en 1-jarigen geeft aan dat hun kind minstens 2 uur per dag aan beeldschermen besteedt. Gemiddeld besteden jonge kinderen tot en met 6 jaar 100 minuten per dag aan digitale media, met name op tablet, telefoon of televisiescherm. Dit blijkt uit een verdiepend onderzoek van Netwerk Mediawijsheid dat is uitgebracht tijdens de Media Ukkie Dagen. Hieruit komt ook naar voren dat digitaal mediagebruik vaak samengaat met stilzitten en dat dit toeneemt als kinderen ouder worden. Het huidige mediagebruik bij jonge kinderen is aanzienlijk meer dan dat de World Health Organisation (WHO) adviseert. Volgens deze officiële richtlijnen zouden kinderen tot 2 jaar geen schermtijd moeten hebben. Dit meldt Netwerk Mediawijsheid

“In voorgaande jaren hebben we al vaker een toename gezien van dagelijkse schermtijd bij jonge kinderen en dat lijkt zich nu wederom voort te zetten met nog eens 7 minuten erbij ten opzichte van 2022. Dat is zorgelijk, want overmatig gebruik van digitale media en te weinig beweging op jonge leeftijd kan slaap en taalontwikkeling negatief beïnvloeden en overgewicht en bijziendheid in de hand werken”, aldus onderzoeker lector dr. Peter Nikken van hogeschool Windesheim.

Toename stilzitten naarmate kinderen ouder worden

Beweging is essentieel voor de gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen. Verdiepend onderzoek van Netwerk Mediawijsheid in samenwerking met het Trimbosinstituut en hogeschool Windesheim wijst echter uit dat mediagebruik bij jonge kinderen vaak samengaat met stilzitten. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer dat toeneemt. Dat is zorgelijk, met name voor kleuters, die op school ook al vaker op vaste momenten zitten.

Ook geeft een op de vijf ouders aan dat hun kind minimaal één keer per dag meer dan 60 minuten zittende activiteiten doet. Het in 2022 gelanceerde beweegadvies voor 0-4 jarigen adviseert juist om jonge kinderen geen lange periodes stil te laten zitten, ze niet langer dan 60 minuten in hun bewegingsvrijheid te beperken en mediagebruik te matigen en aan te passen op hun leeftijd. Uit dit onderzoek blijkt inderdaad dat activiteiten met een telefoon en gamen bij jonge kinderen grotendeels zittend plaatsvinden. Echter laten de resultaten ook zien dat een kwart van de kinderen tussen de 0 en 6 jaar in beweging is tijdens het kijken van televisie en de helft van jonge kinderen als ze luisteren naar muziek of podcasts.

Kleine aanpassingen in het mediagebruik kunnen al een groot effect hebben en kunnen nadelige gevolgen beperken. Netwerk Mediawijsheid heeft daarom met experts 10 tips ontwikkeld die eenvoudig en direct toe te passen zijn om bewegen met media te stimuleren en balans te creëren.

Ouders bewust van voorbeeldrol

Bijna 80 procent van de ouders is tevreden over de balans van slapen, bewegen en zitten bij hun kind. Ouders hebben hierin een belangrijke voorbeeldrol, zowel op het gebied van beweging als gebruik van digitale media. Meer dan de helft van de ouders in dit onderzoek is zich bewust van deze rol. Tegelijkertijd geeft bijna de helft van de ouders aan dat ze het moeilijk vinden om het goede voorbeeld te geven, door bijvoorbeeld niet te veel op hun telefoon te zitten.

Door: Nationale Onderwijsgids