Normal_josh-olalde-x1p1_ednnok-unsplash

Aan de Verwoldseweg in Laren zal nieuwbouw worden gerealiseerd. Deze moet onderdak bieden aan twee scholen in het basisonderwijs en één school in het speciaal onderwijs. De kosten hiervoor vallen opnieuw hoger uit vanwege de sterk gestegen bouwkosten. Daarnaast is het nodig de bestaande inrichting van het terrein aan te passen en passen de schoolbesturen het ontwerp aan. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het budget voor de nieuwe school in Laren te verhogen met 1,3 miljoen euro. Daarover bericht de gemeente Lochem.

De nieuwbouw is bedoeld voor basisscholen De Branink en de Prins Willem Alexanderschool (PWA) en voor Bartiméus (voor kinderen met een visuele beperking). In het nieuwe gebouw komen gezamenlijke ruimten voor de verschillende scholen, bijvoorbeeld de bibliotheek, de aula en het speellokaal. Ook komt er een centrale hoofdingang, waardoor een extra ontvangstruimte nodig is. Eind 2021 ging de gemeenteraad akkoord met 10,2 miljoen euro voor de nieuwbouw en de inrichting van de ruimte rondom de school. Na nieuwe berekeningen blijkt in totaal 11,5 miljoen euro nodig te zijn.

Fijn leren en veilig spelen

Onderwijswethouder Wendy Goodin: "We hebben te maken met een flinke stijging van de kosten voor bouwmaterialen, lonen en grondstoffen. Een tegenvaller, waar we helaas geen enkele invloed op hebben. Wel moeten we voor ogen blijven houden dat de kinderen straks onderwijs volgen in een duurzaam, goed en gezond gebouw. En dat ze een plek hebben waar het fijn leren en veilig spelen is. Dat staat voor ons voorop."

Door: Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres