Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

De overheid heeft sinds het uitbreken van de pandemie meermaals besloten tot gedwongen schoolsluitingen. Zulke keuzes, vaak kort van tevoren gecommuniceerd naar scholen, hebben veel impact. Om een volgende keer goed voorbereid te zijn, is het van belang dat scholen beleid maken over wat te doen bij het sluiten en weer openen van scholen. Dit meldt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). 

Binnen enkele dagen moet de school(directeur) veel besluiten nemen nadat het kabinet een sluiting heeft afgekondigd. Bijvoorbeeld over of er digitaal onderwijs wordt gegeven en hoe eventueel opvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen wordt geregeld. Maar ook over hoe er zicht kan worden gehouden op het welzijn en de leerontwikkelingen van leerlingen.

Goede voorbereidingen door beleid en protocollen

Inmiddels zijn de scholen weer open, maar het is uiteraard niet te voorspellen of dit ook zal blijven. Het is niet ondenkbaar dat bij toenemende coronacijfers scholen toch weer gedwongen worden om te sluiten.

Daarom is het nodig dat scholen zich hier in ieder geval op voorbereiden, door hier beleid voor te maken. De directie maakt in dergelijk beleid keuzes ten aanzien van het onderwijs. Ook stelt de directie met het personeel afspraken op over wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo wordt het voor scholen makkelijker om een omschakeling te maken.

Betrek medezeggenschap bij beleid gedwongen schoolsluitingen

De medezeggenschapsraad moet goed worden betrokken bij het opstellen van dit beleid, vindt VOO. Zo zal er veel minder discussie nodig zijn op het moment dat er sprake is van een schoolsluiting. De MR heeft een instemmingsrecht bij het vaststellen van het veiligheidsbeleid (artikel 10e WMS) en de oudergeleding heeft een instemmingsrecht bij het wijzigen van de schooltijden (artikel 13 lid 1h WMS).

Als lid van de MR is het ook mogelijk zelf initiatief te nemen. Bijvoorbeeld door vragen te stellen aan de directie of er beleid op dit gebied is. Ook kan de MR met ouders en personeel in gesprek over de vraag wat er volgens hun moet gebeuren als de school verplicht dicht moet.

Bekijk hier de handreiking corona en medezeggeschap van VOO van begin 2021. 

Door: Nationale Onderwijsgids