Meld tijdelijke schoolsluiting vanwege coronavirus via meldpunt schoolsluiting

Steeds meer scholen en onderwijsinstellingen sluiten tijdelijk vanwege coronabesmettingen. De Inspectie van het Onderwijs doet een dringende oproep aan scholen en onderwijsinstellingen om de sluitingen te melden via het meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus, dat sinds vorig jaar bestaat. Het melden is belangrijk om zicht te blijven houden op de continuïteit van het onderwijs. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

De meldingen van schoolsluiting worden bijgehouden in een dashboard. Met dit dashboard houden de inspectie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zicht op de gevolgen van corona voor scholen en de continuïteit van het onderwijs op zowel landelijk als regionaal niveau. De rapportages uit het dashboard geven informatie om, waar nodig, beleid te maken. Bijvoorbeeld om leerachterstanden te voorkomen.

Na de melding kan de contactinspecteur contact opnemen met het bestuur of de school om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken.

Klas in quarantaine niet melden

Het meldpunt is bedoeld voor scholen in het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Scholen voor po, vo en so hoeven alleen te melden als het gaat om het sluiten van de volledige school of vestiging. Mbo-instellingen hoeven alleen te melden als het gaat om een volledige afdeling of opleiding. Melden hoeft niet als een klas in quarantaine gaat.

Melden van heropening school 

Gaat de school of instelling weer open? Dan wil de inspectie dit graag zo snel mogelijk weten vanwege het actuele en representatieve beeld in het dashboard en de rapportages. Het melden van een heropening gebeurt ook via het meldpunt.

Internet Schooldossier 

Voor veilige registratie is het meldpunt opgenomen binnen de beveiligde omgeving van het Internet Schooldossier, een website van de Inspectie van het Onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids