Klimaatverandering: kinderen maken nu vaker hittegolf mee dan grootouders

Zelfs als de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs worden gehaald zullen kinderen die in 2020 zijn geboren zeven keer zo vaak te maken krijgen met een hittegolf dan hun grootouders. Dit is een gemiddelde, want in sommige gebieden zoals Afghanistan of de Hoorn van Afrika is het respectievelijk zelfs 18 keer en 12 keer zo vaak. Daarmee is klimaatverandering ook echt een crisis die kinderen treft. Die alarmerende boodschap geeft kinderrechtenorganisatie Save the Children mee aan Klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme en aan jongerenvertegenwoordiger Aoife Fleming. Dit meldt Save the Children. 

Het onderzoek Born into the Climate Crisis: Why we must act now to secure children’s rights maakt een vergelijking tussen kinderen geboren in 2020 en mensen geboren in 1960. De in 2020 geboren baby’s maken tijdens hun leven gemiddeld zeven keer vaker een hittegolf mee, ruim 2,5 keer vaker een droogte en krijgen bijna drie keer vaker te maken met mislukte oogsten. “Als we nu niet in actie komen, dan geven we onze kinderen een hele sobere toekomst”, zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland, wijzend op de inhoud van het rapport.

Klimaatverandering

Kinderen uit elf landen komen aan het woord over hoe klimaatverandering hun leven veranderd en wat gedaan kan worden om het tij te keren. Kraan: “Het is belangrijk dat kinderen meebeslissen over hun eigen toekomst. Overheden moeten niet alleen naar kinderen luisteren, maar zij moeten hun aanbevelingen ook gebruiken.”

Daarom biedt Save the Children het rapport niet alleen aan de klimaatgezant aan, maar ook aan de VN Jongerenvertegenwoordiger Aoifo Fleming.

Door: Nationale Onderwijsgids